Antoni ŻURAKOWSKI

ur.  09.12.1889r. Sołotwina

zm. 26.11.1974r. Nowa Ruda


Miejsce pochówku:
Cmentarz komunalny przy ul. Kasztanowej w Nowej Rudzie-Słupiec


Antoni Żurakowski był absolwentem prawa Uniwersytetu Lwowskiego i żołnierzem armii austro-węgierskiej w okresie I wojny światowej. W latach 1915-1918 przebywał w niewoli rosyjskiej. Od 1918 r. służył w Wojsku Polskim. Dowodził Batalionem Radomskim w trakcie odsieczy Lwowa. Ciężko ranny w trakcie walk w 1921 roku objął dowództwo nad III. batalionem 82. Pułku Piechoty w Brześciu.

W okresie Drugiej Rzeczpospolitej sprawował różne funkcje dowódcze m.in. zastępcy dowódcy 6. Pułku Strzelców Podhalańskich w Stryju, dowódcy 24. Pułku Piechoty w Łucku oraz komendanta wojskowego miasta Grodna. We wrześniu 1939 roku dowodził oddziałami Chełmińskiej Brygady Obrony Narodowej, z którą przeszedł cały szlak bojowy.

Do niewoli dostał się 22 września podczas przebijania się do Warszawy. W niewoli niemieckiej przebywał do 29 kwietnia 1945 roku. Dwa lata później powrócił do Polski i zamieszkał w Gdańsku. Pracował w Polskim Czerwonym Krzyżu oraz był kierownikiem Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Malborku. Zmarł 26 listopada 1974 roku. Jest pochowany w Nowej Rudzie.