Mikołaj SUKNIEWICZ

ur. 26.10.1898r. Łuniniec

zm. 15.11.1979r. Bielawa


Miejsce pochówku:
Cmentarz parafialny przy ul. Żeromskiego w Bielawie, Sektor 16, rząd 2, grób 2 (IIF)


Mikołaj Sukniewicz był uczestnikiem I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Służył jako oficer zawodowy Wojska Polskiego w tym II. Oddziału Sztabu Głównego, wyróżniający się w pracy na polsko-radzieckim pograniczu. Walczył w Kampanii Polskiej 1939 roku jako dowódca kompanii w 3. Dywizji Piechoty Legionów.

Po zakończeniu walk przebywał przejściowo w niewoli radzieckiej, z której zbiegł. Działał w ZWZ-AK pseudonimy „Kola”, „Odyniec” oraz „Gajowy”. Służył w stopniu majora m.in. jako dowódca batalionu w 7. Pułku Piechoty AK „Garluch”, oficer informacyjny oraz szef transportu okręgu warszawskiego. Brał udział w Powstaniu Warszawskim.

Od stycznia do kwietnia 1945 roku przebywał w niewoli niemieckiej, z której powrócił i osiedlił się na Dolnym Śląsku. Zmarł w Bielawie.

<!–EndFragment–>