Wacław ŻEBROWSKI

ur. 06.06.1894r. Lgów (gubernia kurska, Cesarstwo Rosyjskie

zm. 29.11.1946r. Sobótka


Miejsce pochówku:
Cmentarz komunalny w Sobótce, Sektor 4, rząd 11, grób 4


Wacław Żebrowski był absolwentem studiów medycznych na uniwersytetach w Kijowie, Warszawie oraz Wilnie. W 1920 roku wstąpił do Wojska Polskiego, służąc w Szpitalu Wojskowym w Zamościu. W latach 30 pełnił funkcję m.in. szefa oddziału chirurgii 1. Szpitalu Okręgowym w Warszawie. Jako lekarz brał udział w walkach o Warszawę we wrześniu 1939 roku. W latach okupacji pracował w Szpitalu Maltańskim, niósł pomoc m.in. żołnierzom AK biorącym udział w akcji zamachu na Kutscherę. Podczas Powstania Warszawskiego ratował rannych jako chirurg przez cały okres trwania walk. Po zakończeniu walk przeniósł się do Sobótki, gdzie organizował służbę zdrowia.

Informacje uzyskano na podstawie publikacji W cieniu akcji na Kutscherę – ślad wielkiej historii w małym miasteczku Sobótka autorstwa Zbigniewa Kopocińskiego, Krzysztofa Kopocińskiego oraz Czesława Jeśmana.