Stanisław PIETRUSKI

Ur. | 06.07.1897r.

Zm. | 02.02.1971r.


Miejsce pochówku (cmentarz parafialny, komunalny, numer kwatery)

Cmentarz Rakowiecki w Krakowie


Stanisław Pietruski ukończył Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie. W 1914 r. wstąpił do I Brygady Legionów Polskich, rozpoczynając służbę w 1. Pułku Ułanów. Po tzw. kryzysie przysięgowym został wcielony do armii austro-węgierskiej, w której szeregach walczył na froncie włoskim. W listopadzie 1918 r. przedostał się do Lwowa i wstąpił do 6. Eskadry Lotniczej, w której w dniu 24 lutego 1919 r. stoczył walkę powietrzną zakończoną wymuszeniem na przeciwniku lądowania. Fakt ten uznaje się obecnie za pierwszy przypadek zwycięskiej walki powietrznej w historii polskiego lotnictwa wojskowego.

Walczył także w wojnie polsko – ukraińskiej oraz polsko – bolszewickiej. Po zakończeniu działań wojennych przeszedł do rezerwy toruńskiego 4. Pułku Lotniczego. We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany do 4. Bazy Lotniczej, z którą przeszedł do Rumunii, a następnie przedostał się do Wielkiej Brytanii. Służył w Polskich Siłach Powietrznych jako adiutant w 306. Dywizjonie Myśliwskim, a później jako adiutant generała Ludomiła Rayskiego. Po zakończeniu wojny powrócił do Polski w roku 1947 r. Żył i mieszkał we Wrocławiu, gdzie zmarł 2 lutego 1971 r.


Odznaczony:
Orderem Wojennym Virtuti Militari;
Krzyżem Walecznych;
Krzyżem Zasługi.