Marian Mulka

ur. 15.12.1900 r. Lwów

zm. 30.11.1972 r. Oleśnica


Miejsce pochówku:
Cmentarz komunalny w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 59A sektor 8, rząd 2, grób 35


Brał udział w walkach w obronie Lwowa w listopadzie 1918 roku jako ochotnik na odcinku IV Dworzec Główny oraz późniejszych walkach na przedpolach miasta w roku 1919. We wrześniu 1939 roku ponownie wziął udział w obronie Lwowa, dostając się po ich zakończeniu do sowieckiej niewoli, z której został zwolniony w grudniu 1939 roku ze względu na niski stopnień wojskowy plutonowego. W czasie wojny przebywał we Lwowie, z którego wraz z rodziną wyjechał we wrześniu 1945 roku. Osiedlił się na Dolnym Śląsku.