Władysław Pałaszewski

ur. 30.06.1896 r. Bobrka, pow. Lwów

zm. 04.01.1971 r. Zachowice, gm. Kąty Wrocławskie


Miejsce pochówku:
Cmentarz Parafialny w Zachowicach


Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, który w 1940 roku, po zajęciu przez Związek Radziecki terenu Kresów Wschodnich, padł ofiarą akcji deportacyjnej i został zesłany w głąb kraju. Powrócił dopiero po wojnie, osiedlając się na Dolnym Śląsku.