Stanisław Górny

07 maja 1897 r. w Łuszkowie (pow. Kościan)

18 marca 1983 r. w Żmigrodzie


Miejsce pochówku: Cmentarz parafialny w Żmigrodzie przy ul. Sportowej 55-140 Żmigród


Stanisław Górny – Powstaniec Wielkopolski z oddziału powstańczego w Osiecznej pow. Leszno, walczył z bronią w ręku na froncie leszczyńskim pod dowództwem porucznika Szulca. Po zakończeniu Powstania w marcu został przeniesiony do 7 kompanii 2 batalionu 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 60. Pułk Piechoty Wielkopolskiej). Brał udział w walkach pułku w rejonie Kijowa, nad Berezyną i Niemnem, a następnie Warszawą i Łomżą. Z Wojska Polskiego został zwolniony 14 lipca 1921 roku, został ponownie zmobilizowany w sierpniu 1939 r. Walczył w składzie Armii „Poznań” w bitwach nad Bzurą oraz w obronie Warszawy. Wzięty do niewoli po jej kapitulacji, został zwolniony w październiku 1939 r. pracował jako robotnik przymusowy na Dolnym Śląsku w powiecie milickim. Po wojnie pozostał na tym terenie.