Marian Kurica

03 września 1901 r. we Lwowie

05 grudnia 1990 r. w Zabrzu


Miejsce pochówku: Cmentarz Osobowicki, ul. Osobowicka 59 51-004 Wrocław


Marian Kurica – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Brał udział w słynnej bitwie pod Zadwórzem w batalionie ochotniczym kapitana Bolesława Zajączkowskiego ze składu Detachementu rotmistrza Romana Abrahama. Jako jeden z nielicznych przeżył bitwę, dostając się do sowieckiej niewoli, którą spędził w obozie w pobliżu Charkowa. Do kraju powrócił po zakończeniu wojny.

Rozpoczął pracę w lwowskim magistracie. We wrześniu 1939 roku został zobowiązany do ewakuacji dokumentów na teren Rumunii, jednak nie zdołał tego dokonać ze względu na Armię Czerwoną, która 17 września przekroczyła terytorium Rzeczpospolitej. Powrócił do Lwowa, w którym ukrywał się przez cały okres okupacji. Wedle relacji rodziny działał w konspiracji.

W 1946 roku opuścił Lwów i przeniósł się do Zabrza, gdzie pracował w miejscowym Mostostalu. Zmarł 3 września 1990 roku. Został pochowany we Wrocławiu ze względu na fakt, że tutaj mieszkała Jego najbliższa rodzina.


Odznaczony m.in.
Krzyżem za Udział w Wojnie 1918-1921 (1990)
Krzyżem Zadwórza