Józef WOJTKOWIAK

ur. 03.02.1899 r. Poznań

zm. 25.03.1982 r. Bierutów


Miejsce pochówku:

Cmentarz Komunalny w Bierutowie ul. Wrocławska 64 56-240 Bierutów, Sektor 7 Grób 6 Rząd A


Józef Wojtkowiak brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, służąc w II Baonie Garnizonowym Poznań-Wilda, a od lutego 1919 roku walcząc w rejonie Wielki Grójec-Mały Grójec-Kargowa. Po zakończeniu Powstania pozostał w Wojsku Polskim, walcząc w szeregach 61. Pułku Piechoty na froncie wojny polsko-bolszewickiej. Do końca maja 1927 roku służył jako podoficer zawodowy w stopniu sierżanta. Po przejściu do rezerwy podjął pracę w PKP, którą kontynuował aż do 1959 roku, kiedy przeszedł na emeryturę.


Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Brązowym Krzyżem Zasługi,
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.