Józef Uruski

ur. 10.04.1896 r. Podlesie (pow. Buczacz)

zm. 01.12.1978 r. Oborniki Śląskie


Miejsce pochówku:
Cmentarz Parafialny (stara część) w Obornikach Śląskich


Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w 1918 roku, biorąc udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w operacji zajęcia Kijowa w maju 1920 roku. Po demobilizacji rozpoczął służbę w 23. Batalionie Celnym, która trwała do sierpnia 1923 roku, kiedy to został przeniesiony do rezerwy. W okresie międzywojennym pracował jako gajowy w lasach państwowych w powiecie czortkowskim. W 1944 roku został zmobilizowany do 4. Pułku Piechoty ludowego Wojska Polskiego, w składzie którego dotarł na ziemie zachodnie, gdzie po demobilizacji osiadł.