Ignacy Łukowiak

28 stycznia 1897 r.

grudzień 1981 r.


Miejsce pochówku: Cmentarz parafialny w Miliczu


Ignacy Łukowiak – Jak ochotnik brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w składzie 6. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Pozostał w jednostce po jej przekształceniu w 60. Pułk Piechoty Wielkopolskiej. Brał udział w walkach na Wołyniu i wyprawie kijowskiej oraz bitwach nad Berezyną. W Bitwie Warszawskiej uczestniczył w przeciwuderzeniu polskim na Łomżę oraz Koło, po których osiągnął granicę Prus Wschodnich, w konsekwencji odcinając drogę odwrotu 4. Armii bolszewickiej.