Franciszek Wolski

17 stycznia 1898 r. w Wolbromiu

1969 r. w Wałbrzychu


Miejsce pochówku: Cmentarz parafii św. Aniołów Stróżów, ulica Przemysłowa 58-300 Wałbrzych


Franciszek Wolski – brał udział w walkach o Wilno w 1919 roku. Aby wstąpić do Wojska Polskiego, skłamał oficerowi werbunkowemu, gdyż jako niepełnoletni nie mógł służyć w wojsku. Po wojnie polsko-bolszewickiej pozostał w armii. Służył w 31. Pułku Artylerii Lekkiej, z którym wziął udział w Kampanii Polskiej 1939 roku.