Adam Majewski

ur. 20.12.1900 r. Strugocin, k. Konina

zm. 01.08.1995 r. Żarów


Miejsce pochówku:
Cmentarz Komunalny w Żarowie


W Wojsku Polskim służył od stycznia 1919 roku, wstępując w szeregi 18. Piechoty 4. Dywizji Piechoty. W roku 1919 został przeniesiony do 15. Dywizji Piechoty, z którą wziął udział w walkach na froncie wojny polsko-bolszewickiej, m.in. pod Kijowem, Berdyczowem oraz Kowlem. Wojnę zakończył w stopniu podporucznika. Do 1948 roku mieszkał w miejscowości Wapno, k. Gniezna, aby później przenieść się na Dolny Śląsk.