Władysław Morasiewicz

ur. 26.6.1896 r. Buczacz

zm. 18.12.1992 r.


Miejsce pochówku:
Cmentarz Parafialny św. Rodziny, ul. Smętna, pole 18 rząd 28 nr 4


Żołnierz II. oraz III. Brygady Legionów Polskich. Uczestnik krwawych starć pod Nadwórną w 1914 roku, gdzie został ranny oraz w całej kampanii wołyńskiej z bitwą pod Kostiuchnówką włącznie. Po kryzysie przysięgowym i przegranej bitwie pod Rarańczą został internowany przez władze austro-węgierskie i skierowany na front włoski. Stamtąd po zakończeniu wojny przedostał się do Polski, wstępując w czerwcu 1919 roku w szeregi Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej dowodząc kolumną sanitarną 12. Dywizji Piechoty oraz oficer sanitarny w 6. Batalionie Sanitarnym we Lwowie. W okresie międzywojennym pracował jako lekarz PKP oraz lekarz domowy. We wrześniu 1939 roku został ponownie zmobilizowany jako komendant pociągu sanitarnego. Uniknął niewoli, czynnie włączając się w działania Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz ZWZ-AK. We wrześniu 1944 roku został powołany do Wojska Polskiego, kończąc służbę w stopniu majora. Po zakończeniu wojny przeniósł się na Dolny Śląsk, pełniąc funkcję lekarza powiatowego oraz kierownika Referatu Zdrowia Starostwa Powiatowego w Głogowie. Organizował przychodnie w Sławie, Gaworzycach, Grębocicach oraz Bytomiu Odrzańskim. Tą ostatnią kierował osobiście w latach 1947-1972, zyskując szacunek i wdzięczność mieszkańców.