Stefan Pragłowski

ur. 31.08.1895 r. Sanok

zm. 10.11.1957 r. Wrocław


Miejsce spoczynku:
Cmentarz św. Wawrzyńca ul. Bujwida. Grób 294, Pole 4 przy alei bocznej 1, Wrocław


Uczestnik pierwszej wojny światowej, od 1919 roku w Wojsku Polskim, w armii generała Hallera. Od najmłodszych lat przejawiał fascynację motoryzacją, co znalazło swoje przełożenie w karierę inżynierską w Drugiej Rzeczpospolitej. Stefan Pragłowski w drugiej połowie lat trzydziestych rozpoczął pracę nad prototypami tanich i przystępnych masowemu odbiorcy samochodów Galkar i Radwan, których skierowanie do produkcji seryjnej przerwał wybuchu drugiej wojny światowej. Po nieudanej ewakuacji Huty Pokój, w której konstruował swoje maszyny, do Rumunii powrócił do Kielc, angażując się w działalność konspiracyjną. W 1943 roku był przejściowo aresztowany przez kieleckie Gestapo. Koniec działań wojennych sprawił, że przeniósł się na Dolny Śląsk, próbując niestety bezskutecznie wskrzesić swój nowatorski pomysł tanich, polskich samochodów dla masowego odbiorcy.