Stanisław Sokołowski

ur. 02.03.1900 r.

zm. 21.01.1982 r.


Członek „Sokoła” od 1913 roku. W roku 1917, aby uniknął służby w wojsku austro-węgierskim wstąpił do II. Brygady Legionów, przekształconej w Polski Korpus Posiłkowy. Po nieudanej próbie przejścia frontu pod Rarańczą został internowany przez władze austriackie i karnie wcielony do jednostki walczącej na froncie włoskim. Zwolniony z pierwszej linii powrócił do kraju, gdzie zaangażował się w działalność konspiracyjną Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Rzeszowa. W listopadzie 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego, biorąc udział w walkach pod Lwowem w szeregach 5. Pułku Piechoty Legionów, a później również w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach 17. Pułku Piechoty Armii Ochotniczej.