Roman PAULIK

ur. 25.11.1897 r. Rzeszów

zm. 12.11.1971 r. Wrocław


Miejsce pochówku:

Cmentarz św. Wawrzyńca, ul. Odona Bujwida 51, 50-345 Wrocław Pole 4, aleja rzędowa, grób 186


Roman Paulik był absolwentem i weteranem austriackich szkół wojskowych oraz frontu włoskiego podczas pierwszej wojny światowej. Służył w stopniu porucznika artylerii. Ciężko ranny podczas walk, ostatnie tygodnie wojny spędził we Lwowie, w którym wziął wkrótce udział w walkach polsko-ukraińskich w składzie Legii Oficerskiej. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, walcząc na froncie łotewskim jako oficer łączności dywizjonu artylerii. W latach międzywojennych kontynuował karierę wojskową. Pracę sztabową łączył z obowiązkami dowócy baterii artylerii najpierw we Lwowie, a późnej w Przemyślu. We wrześniu 1939 roku otrzymał przydział na przyczółek mostowy Toruń, później wszedł w skład Grupy Operacyjnej gen. Tokarzewskiego w charakterze zastępcy szefa Odziału III. Brał udział w całym szlaku bojowym jednostki od walk na przedmościu toruńskim, poprzez Bitwę nad Bzurą, aż do momentu dostania się do niewoli 23 września 1939 roku. Po zajęciu kraju przez wojska radzieckie w 1945 roku powrócił do Polski. Bezskutecznie starał się o przydział do wojska, jednak wobec braku tej możliwości podjął cywilną pracę zarobkową najpierw w Toruniu, a następnie we Wrocławiu. Żył skromnie w niemal całkowitym, niesłusznym zapomnieniu swej historii. Zmarł w 1971 roku.