Piotr Władysław Lesiak

ur. 26.06.1896 r. Piotrków

zm. 08.04.1976 r. Wrocław


Miejsce pochówku:
Cmentarz Parafialny św. Rodziny, ul. Smętna, pole 2 rząd 27 nr 14


Jako student zgłosił się na ochotnika do Legionów Polskich w 1914 roku. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej w trakcie obrony Lwowa oraz później w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1939 roku został ponownie zmobilizowany do Wojska Polskiego, walcząc w Kampanii Polskiej 1939 roku. Po zakończeniu walk działał w konspiracji ZWZ/AK.