Mieczysław SUKNIEWICZ

Ur. | 26.10.1898r. ŁUNINIEC

Zm. | 15.11.1979r. BIELAWA


Miejsce pochówku (cmentarz parafialny, komunalny, numer kwatery)
Cmentarz parafialny przy ul. Żeromskiego w Bielawie, Sektor 16, rząd 2, grób 2 (IIF)


Mieczysław Sukniewicz był uczestnikiem I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Służył jako oficer zawodowy Wojska Polskiego w tym II. Oddziału Sztabu Głównego, wyróżniający się w pracy na polsko-radzieckim pograniczu. Walczył w Kampanii Polskiej 1939 roku jako dowódca kompanii w 3. Dywizji Piechoty Legionów.

Po zakończeniu walk przebywał przejściowo w niewoli radzieckiej, z której zbiegł. Działał w ZWZ-AK pseudonimy „Kola”, „Odyniec” oraz „Gajowy”. Służył w stopniu majora m.in. jako dowódca batalionu w 7. Pułku Piechoty AK „Garluch”.

Brał udział w Powstaniu Warszawskim w charakterze oficera informacyjnego oraz szefa transportu okręgu warszawskiego. Od stycznia do kwietnia 1945 roku przebywał w niewoli niemieckiej, z której powrócił i osiedlił się na Dolnym Śląsku. Zmarł w Bielawie.