Mieczysław ROŻAŁOWSKI

ur. 18.07.1883 r.

zm. 03.04.1950 r.


Miejsce pochówku:

Cmentarz przy ulicy Krzyckiej we Wrocławiu


Mieczysław Rożałowski w roku 1918 odpowiedział na wezwanie Rady Regencyjnej, wzywającej wojskowych, Polaków do kraju. Dostał się do Polski w lutym 1919 r. gdzie został przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu majora. W styczniu 1920 przeniesiony do 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich na stanowisko zastępcy dowódcy pułku. W pułku tym przebywał do końca wojny polsko-bolszewickiej. Biorąc udział we wszystkich walkach swojej jednostki. Otrzymał za nie osobiste podziękowania od Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego.


Odznaczony:
Krzyżem Virtuti Militari V klasy.