Ignacy KUSZELA

Ur. | 02.01.1891 r. Noworadomsk (Radomsko)

Zm. | 03.03.1952 Wrocław


Miejsce pochówku (cmentarz parafialny, komunalny, numer kwatery)

Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu pole IIIC grób 68a,rząd 1 od pola C1


Od 1911 roku w Towarzystwie gimnastycznym „Sokół” w Dąbrowie Górniczej.

Od 15 sierpnia 1915 r. ochotniczo w Legionach Polskich.

Styczeń 1915 – szkoła podoficerów liniowych LP w Sławkowie;

1915-1916 – kampania wołyńska (bitwa pod Kostiuchówką) najpierw w 6pp LP, od 1916 r. w tworzeniu 2 pułku ułanów LP – lipiec 1916 mianowany chorążym, kwiecień 1917 – podporucznikiem prowiantowym pułku.  Po wypadkach pod Rarańczą internowany w obozie Dulfalva na Węgrzech. Od 6 listopada 1918 w WP. W czasie wojny polsko bolszewickiej dowódca WZG w Ostrowcu. Po wojnie pozostaje jako zawodowy oficer w WP do 1924 r. Wielokrotnie wyróżniany i wzorowo opiniowany. kiedy to odchodzi do rezerwy na własna prośbę. W latach 30 urzędnik państwowy za zasługi w pracy niepodległościowej – zarządzający oddziałem BGK w Pińsku. Czynny członek Związku Legionistów. W 1939 roku zmobilizowany (na kresach w Pińsku). W czasie II WŚ szczegóły nieznane.  Żona Maria wywieziona przez Niemców do Breslau gdzie zginęła. W 1946 roku wraz z najbliższą rodziną przesiedla się do Wrocławia. Gdzie umiera w 1952 roku.


Odznaczony:

Krzyżem Walecznych 1922, Dziennik Personalny nr 31 z dnia 16.09.1922 r.

Krzyżem zasługi z Koroną (austriacki) – za walki w kampanii wołyńskiej;

Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości;