Jan Lekwar

09 września 1896 r. w Wołczyńcu (gm. Uhorniki, woj. stanisławowskie), wedle innego źródła Uhrynów Dolny (gm. Pasieczniki, woj. stanisławowskie)

20 października 1979 r. w Lądku Zdroju


Miejsce pochówku: Cmentarz parafialny w Lądku Zdroju Sektor A


Jan Lekwar – żołnierz Legionów Polskich, do których wstąpił w sierpniu 1914 roku. Według niektórych źródeł rzeczywiście nazywał się Lekvár János i był węgierskim ochotnikiem. Służył w stopniu plutonowego w 2 kompanii III batalionu 1 Pułku Piechoty 1 Brygady Legionów. Ranny pod Marcinkowicami i Jastkowem został przedstawiony do austriackiego Krzyża Wojskowego Karola. Po odzyskaniu niepodległości służył w I. Dywizjonie Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Później już w stopniu starszego ogniomistrza figuruje w wykazie żołnierzy 1. Pułku Artylerii Ciężkiej w Modlinie, z którym wziął udział w Kampanii Polskiej 1939 roku. Po klęsce przedostał się do Francji, gdzie w czerwcu 1940 roku dostał się do niemieckiej niewoli. Dwa lata później uciekł do Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych. Po wojnie wrócił do kraju w 1948 roku.