Jan Kot

19 grudnia 1890 r.

06 lipca 1981 r.


Miejsce pochówku: Cmentarz parafialny pw. Św. Anny w Wałbrzychu, ul. Henryka Wieniawskiego 6 58-306 Wałbrzych


Jan Kot – od 1914 roku służył w Legionach Polskich jako szeregowy 5 kompanii II batalionu 3 Pułku Piechoty 2 Brygady Legionów. Brał udział w walkach w Karpatach i na Wołyniu. Po kryzysie przysięgowym znalazł się Polskim Korpusie Posiłkowym, z którym walczył pod Kaniowem. W Wojsku Polskim od 1918 roku, służył jako instruktor w 12. Pułku Piechoty w Wadowicach, w randze plutonowego. Pod koniec lat 20 wyjechał do Francji, gdzie działał w organizacjach kombatanckich oraz Związku Towarzystw im. Józefa Piłsudskiego.


Odznaczony m.in.
Orderem Virtuti Militari V klasy
Krzyżem Walecznych.