Jan Janczyszyn

ur. 27.12.1899 r. Lwów

zm. 18.07 1986 r. Wrocław


Miejsce pochówku:
Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu Miejsce 139R/129/3 od pola 72-77


W okresie od stycznia 1917 do lutego 1918 roku służył w 5. Pułku Piechoty Legionów. W listopadzie 1918 roku wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego walcząc na frontach wojny polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany w grudniu 1921 roku przeniósł się do służby w Straży Granicznej. 30 września 1938 roku przeszedł w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia.