Jan DŁUTEK

ur. 22.06.1881 r.

zm. 24.09.1956 r. Wałbrzych


Miejsce pochówku:

Cmentarz parafii św. Aniołów Stróżów, ulica Przemysłowa 58-300 Wałbrzych, Nr kwatery 3 rząd 25 miejsce 23


Jan Dłutek służył jako kapelmistrz jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, w armii rosyjskiej.
Do bitwy pod Kaniowem prowadził pluton trębaczy 5 Pułku Ułanów II Korpusu Polskiego.
Był kapelmistrzem, inicjatorem powstania plutonu trębaczy i Marsza Pułkowego. Skomponował również melodię pod Hymn Ułana Jazłowieckiego, napisanego przez Władysława Nowackiego, który to z kolei rozpoczął tradycję pielgrzymowania do klasztoru w Jazłowcu na dzień 8 grudnia.

Swój pluton wraz z pułkiem przyprowadził do Polski. Kiedy po kampanii wołyńskiej 1919 roku Ułani Jazłowieccy ulokowali się w Żółkwi na „zimowych leżach”, por. Dłutek ze swoimi trębaczami okazał się wyjątkowo niezawodny. W garnizonie lwowskim prowadził zespół muzyczny. Orkiestra pod jego kierunkiem była ozdobą wielu uroczystości na terenie Lwowa – zawodów sportowych, wyścigów konnych, biegów myśliwskich w dniu św. Huberta.
Brał udział w zagonie na Koziatyn oraz wyprawie kijowskiej. W obliczu kontrofensywy bolszewickiej porucznik Dłutek stanął na wysokości zadania, wraz ze swoimi trębaczami osłaniając odwrót taborów odciętych od pułku, przebijając się przez pierścienie wroga. W idealnym porządku doprowadził też powierzony Mu pododdział do Lwowa, do siedziby kadry Pułku.
Za swoją żołnierską postawę, jako jeden z pierwszych otrzymał Krzyż Walecznych. Po wojnie, po przybyciu pułku do Lwowa, rozbłysnął talent muzyczny kapelmistrza , który w krótkim czasie doprowadził pluton trębaczy do bardzo wysokiego poziomu.
Po przejściu w stan spoczynku, por. Dłutek dalej szkolił na kontrakcie specjalnym kolejne pokolenia pułkowych muzyków. Pracując społecznie , przy okazji szkolił również lwowskie orkiestry kolejarzy i tramwajarzy.


Odznaczony:
Krzyżem Walecznych