Antoni Smok

27 listopada 1900 r. w Roszkach (pow. Krotoszyn)

03 sierpnia 1988 r. w Gądkowicach


Miejsce pochówku: Cmentarz parafialny w Gądkowicach.


Antoni Smok – do listopada 1918 roku służył w armii niemieckiej. Po zakończeniu wojny powrócił w rodzinne strony i wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim, biorąc udział w wyzwoleniu Krotoszyna, a później w bojach m.in. pod Kobylą Górą, Ostrzeszowem, Czarnym Lasem i Granowcem. W okresie wojny polsko-bolszewickiej służył w Wojsku Polskim, z którego został zdemobilizowany w listopadzie 1921 roku. Brak bliższych danych o jednostce i rejonie walk.