Bolesław ĆWIKŁA

ur. 19.07.1901 r. Paterek (gm. Nakło)

zm. 05.07.1987 r. Wrocław


Miejsce pochówku:

Cmentarz Komunalny przy ulicy Grabiszyńskiej 333, 53-236 Wrocław, Pole 24, Grób 409, Rząd 25


Bolesław Ćwikła brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Służył w Kompanii Nakielskiej, walcząc o miejscowości Nakło, Czerwonak, Kcynia, Szczepice, Studzienki, Tur oraz Szubin. Po zakończeniu walk powstańczych został wcielony do 4. Pułku Strzelców Wielkopolskich w Gnieźnie.