Władysław ZAŁOGOWICZ

ur. 23.10.1922r. Lwów

zm. 26.02.2017r. Wrocław


Miejsce pochówku:
Cmentarz parafialny św. Ducha przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu, Pole C, rząd 8, grób 57


Władysław Załogowicz jako 17-letni ochotnik walczył w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. Od 1940 r. działał w ZWZ-AK po pseudonimem „Felek”, służąc w szeregach 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich AK. W latach 1941-1944 dowodził plutonem „Grunwald”.

Brał udział w akcji „Burza”, po której został aresztowany przez NKWD i osadzony w transporcie na Syberię. Udało mu się zbiec i w maju 1946 roku przeniósł się do Głuchołaz, gdzie włączył się w działalność miejscowego hufca ZHP, a także organizacji konspiracyjnych. Aresztowany przez UB został skazany na 5 lat więzienia, które odbył we Wrocławiu, Nysie oraz Opolu.

Po wyjściu na wolność w 1954 roku, przeniósł się do Wrocławia, w którym żył aż do śmierci.

Kategorie