Tadeusz MATYKA

Ur. | 16.05.1915r.

Zm. | 18.10.1970r. BRZEG


Miejsce pochówku (cmentarz parafialny, komunalny, numer kwatery)
Cmentarz Komunalny w Brzegu Dolnym, Kwatera 1, rząd 14


Tadeusz Matyka był żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego. We wrześniu 1939 roku walczył w szeregach 4 szwadronu 22. Pułku Ułanów Podkarpackich ze składu Kresowej Brygady Kawalerii. Brał udział w ciężkich walkach pod Zofianką i Krzemieniem. Po zakończeniu walk drogą przez Węgry przedostał się do Francji, a później Wielkiej Brytanii. W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie zasilił szeregi 1. Dywizji Pancernej generała Maczka. Brał udział w walkach we Francji, m.in. bitwie pod Falaise, a także wyzwoleniu Gandawy i Bredy. Po wojnie powrócił do kraju i zamieszkał na Dolnym Śląsku. Zmarł 18 października 1970 r. w Brzegu Dolnym.

Kategorie