Mieczysław HALICKI

ur. 25.05.1907r. Trembowla

zm. 08.05.1959r. Kłodzko


Miejsce pochówku:
Cmentarz Komunalny przy ul. Dusznickiej w Kłodzku, Sektor A10, rząd 3, grób 15.


Mieczysław Halicki był absolwentem Centralnej Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Bydgoszczy. Służył jako lotnik 6. Pułku Lotniczego we Lwowie oraz 1. Pułku Lotniczego w Warszawie. W Kampanii Polskiej 1939 roku wziął udział w lotach bojowych w składzie 16. Eskadry Towarzyszącej. Po zakończeniu walk w kraju przedarł się przez Rumunię i Syrię do Francji, gdzie rozpoczął szkolenie w polskim Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Lyon-Bron. W czerwcu 1940 roku pozostał we Francji włączając się czynnie w walkę tamtejszego ruchu oporu. Działał m.in. w organizacji wywiadowczo-dywersyjnej „Nurmi” oraz Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość. Po wyzwoleniu Francji zgłosił się do II. Korpusu Polskiego.

W 1947 roku powrócił do Polski i zamieszkał w Kłodzku. Był jednym z inicjatorów organizacji w mieście struktur PPS. W marcu 1948 roku został wybrany na przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. Wraz ze zjednoczeniem PPR i PPS, za krytykę polityki PZPR został usunięty ze stanowiska, a także przez kilka miesięcy więziony. Po wyjściu na wolność nie angażował się w działalność polityczną. Zmarł 8 maja 1959 roku w Kłodzku.

Kategorie