Adam Półchłopek vel Cetnarski

ur. 9.07.1925 r. Gapik (pow. Brzeżany)

zm. 12.06.2018 r.


Miejsce pochówku:
Cmentarz św. Wawrzyńca we Wrocławiu ul. Bujwida Pole 3 Aleja boczna grób nr. 677W czasie wojny działał w konspiracji jako łącznik Armii Krajowej, po zakończeniu walk działał w Sanoku w konspiracyjnej młodzieżówce nielegalnego Stronnictwa Narodowego pod pseudonimem „Lotnik”. We wrześniu 1946 roku został aresztowany i  skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie na karę więzienia, która został skrócona na mocy amnestii w marcu 1947 roku. Brutalne śledztwo i przebyte w więzieniu „na Zamku” w Rzeszowie zapalenie płuc, doprowadziło do zapadnięcia na gruźlicę i trwały uszczerbek na zdrowiu.