Formularze do pobrania:


Formularz Ocalamy (.doc do wypełnienia)

Formularz Przykładowy (.doc wypełniony)


Pierwszym krokiem jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Dołączamy wszelkie możliwe dokumenty poświadczające.

Mogą to być:

Źródła pisane takie jak: kroniki, roczniki, pamiętniki, wspomnienia, dzieła literackie, epistolografia (listy prywatne jak również korespondencja urzędowa), książki, artykuły itp.

Dokumenty normatywne: akta, spisy, sprawozdania, protokoły, nadania odznaczeń, awanse itp.

Źródła niepisane: ikonografia (zdjęcia, rysunki, plany, mapy), obrazy, rzeźby, biżuteria, odznaczenia itp.