Mikołaj SUKNIEWICZ

ur. 26.10.1898r. Łuniniec zm. 15.11.1979r. Bielawa Miejsce pochówku:Cmentarz parafialny przy ul. Żeromskiego w Bielawie, Sektor 16, rząd 2, grób 2 (IIF) Mikołaj Sukniewicz był uczestnikiem I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Służył jako oficer zawodowy Wojska Polskiego w tym II. Oddziału Sztabu Głównego, wyróżniający się w pracy na polsko-radzieckim...

Stanisław Sokołowski

ur. 02.03.1900 r. zm. 21.01.1982 r. Członek „Sokoła” od 1913 roku. W roku 1917, aby uniknął służby w wojsku austro-węgierskim wstąpił do II. Brygady Legionów, przekształconej w Polski Korpus Posiłkowy. Po nieudanej próbie przejścia frontu pod Rarańczą został internowany przez władze austriackie i karnie wcielony do jednostki walczącej na...

Stefan Pragłowski

ur. 31.08.1895 r. Sanok zm. 10.11.1957 r. Wrocław Miejsce spoczynku: Cmentarz św. Wawrzyńca ul. Bujwida. Grób 294, Pole 4 przy alei bocznej 1, Wrocław Uczestnik pierwszej wojny światowej, od 1919 roku w Wojsku Polskim, w armii generała Hallera. Od najmłodszych lat przejawiał fascynację motoryzacją, co znalazło swoje przełożenie w...

Michał Pintak

ur. 06.10.1892 r. Kołodziejówka (woj. Tarnopolskie) zm. 28.12.1974 r. Kłodzko Miejsce spoczynku: Cmentarz Komunalny w Kłodzku ul. Dusznicka kw. B3/3 nr. 3-3a Żołnierz Legionów Polskich i uczestnik walk w obronie Lwowa w 1918 roku. Brał udział w walkach na frontach wojny polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu walk w uznaniu zasług w...

Franciszek Głowacz

ur. 19.03.1895 r. Uście Solne, pow. Bochnia zm. 09.08.1959 r. Świdnica Miejsce pochówku: Cmentarz Parafialny w Świdnicy, Al. Brzozowa, pole 7a nr 2 Żołnierz Legionów Polskich od sierpnia 1914 roku, kiedy to został przydzielony do 10. Kompanii 2. Pułku Piechoty Legionów. W grudniu został przeniesiony do 3. Pułku Piechoty...

Władysław Morasiewicz

ur. 26.6.1896 r. Buczacz zm. 18.12.1992 r. Miejsce pochówku: Cmentarz Parafialny św. Rodziny, ul. Smętna, pole 18 rząd 28 nr 4 Żołnierz II. oraz III. Brygady Legionów Polskich. Uczestnik krwawych starć pod Nadwórną w 1914 roku, gdzie został ranny oraz w całej kampanii wołyńskiej z bitwą pod Kostiuchnówką włącznie....

Jerzy Teisseyre

ur. 26.11.1902 r. zm. 13.06.1988 r. Wrocław Miejsce pochówku: Cmentarz Parafii św. Rodziny przy ulicy Smętnej Wrocław P14/R6/17-18 Uczestnik walk o Lwów w 1918 roku, po których wstąpił do Wojska Polskiego, biorąc udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Wojnę zakończył w stopniu kaprala piechoty, rozpoczynając studia mechaniczne na Politechnice Lwowskiej. W...

Piotr Władysław Lesiak

ur. 26.06.1896 r. Piotrków zm. 08.04.1976 r. Wrocław Miejsce pochówku: Cmentarz Parafialny św. Rodziny, ul. Smętna, pole 2 rząd 27 nr 14 Jako student zgłosił się na ochotnika do Legionów Polskich w 1914 roku. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej w trakcie obrony Lwowa oraz później w wojnie polsko-bolszewickiej. W...

Michał Szeptycki

ur. 13.02.1897 r. Nikłowice zm. 16.09.1985 r. Dębiec k. Ścinawy Miejsce pochówku:Cmentarz Parafialny w Imbramowicach Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i żołnierz Wojska Polskiego w okresie 1919-1921.

Władysław Pałaszewski

ur. 30.06.1896 r. Bobrka, pow. Lwów zm. 04.01.1971 r. Zachowice, gm. Kąty Wrocławskie Miejsce pochówku: Cmentarz Parafialny w Zachowicach Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, który w 1940 roku, po zajęciu przez Związek Radziecki terenu Kresów Wschodnich, padł ofiarą akcji deportacyjnej i został zesłany w głąb kraju. Powrócił dopiero po wojnie, osiedlając...