Franciszek MAZEK

ur. 08.08.1900 r. zm. 25.08.1952 r. Kłodzko Miejsce pochówku:Cmentarz Komunalny przy ul. Dusznickiej w Kłodzku, Sektor B13, rząd 4, grób 13. Franciszek Mazek był żołnierzem Wojska Polskiego od 1917 roku. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a także uczestniczył w Kampanii Polskiej 1939 w jednostkach Obrony Narodowej. Po klęsce wstąpił...

Jan MAZUR

ur. 28.07.1897r. Bystrowice zm. 30.06.1970r. Oleśnica Miejsce pochówku:Cmentarz komunalny przy ul. Cmentarnej w Oleśnicy Jan Mazur był uczestnikiem I wojny światowej w szeregach Legionów Polskich. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, za którą został uhonorowany Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Po wojnie służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Był również posłem...

Józef Kazimierz SOKOL

ur. 03.03.1898 r. Jaworów zm. 22.06.1974 r. Nowa Ruda Miejsce pochówku:Cmentarz komunalny w Nowej Rudzie, Kwatera V, pole 17 ózef Sokol był żołnierzem I. i II. Brygady Legionów Polskich oraz II. Korpusu Polskiego. Uczestniczył w bitwie pod Rarańczą oraz Kaniowem, gdzie został ranny. Walczył jako żołnierz wojny polsko-bolszewickiej w...

Augustyn STASIAK

ur. 28.09.1894 r. zm. 01.12.1972 r. Wrocław Miejsce pochówku:Cmentarz Grabiszyński przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, Pole 40, rząd 11, grób 323 Augustyn Stasiak był żołnierzem Legionów Polskich w okresie I wojny światowej i oficerem zawodowym odrodzonego Wojska Polskiego. W latach 20 pełnił funkcję m.in. dowódcy oddziałów wartowniczych w Polskiej...

Antoni ŻURAKOWSKI

ur.  09.12.1889r. Sołotwina zm. 26.11.1974r. Nowa Ruda Miejsce pochówku:Cmentarz komunalny przy ul. Kasztanowej w Nowej Rudzie-Słupiec Antoni Żurakowski był absolwentem prawa Uniwersytetu Lwowskiego i żołnierzem armii austro-węgierskiej w okresie I wojny światowej. W latach 1915-1918 przebywał w niewoli rosyjskiej. Od 1918 r. służył w Wojsku Polskim. Dowodził Batalionem Radomskim...

Mikołaj SUKNIEWICZ

ur. 26.10.1898r. Łuniniec zm. 15.11.1979r. Bielawa Miejsce pochówku:Cmentarz parafialny przy ul. Żeromskiego w Bielawie, Sektor 16, rząd 2, grób 2 (IIF) Mikołaj Sukniewicz był uczestnikiem I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Służył jako oficer zawodowy Wojska Polskiego w tym II. Oddziału Sztabu Głównego, wyróżniający się w pracy na polsko-radzieckim...

Stanisław Sokołowski

ur. 02.03.1900 r. zm. 21.01.1982 r. Członek „Sokoła” od 1913 roku. W roku 1917, aby uniknął służby w wojsku austro-węgierskim wstąpił do II. Brygady Legionów, przekształconej w Polski Korpus Posiłkowy. Po nieudanej próbie przejścia frontu pod Rarańczą został internowany przez władze austriackie i karnie wcielony do jednostki walczącej na...

Stefan Pragłowski

ur. 31.08.1895 r. Sanok zm. 10.11.1957 r. Wrocław Miejsce spoczynku: Cmentarz św. Wawrzyńca ul. Bujwida. Grób 294, Pole 4 przy alei bocznej 1, Wrocław Uczestnik pierwszej wojny światowej, od 1919 roku w Wojsku Polskim, w armii generała Hallera. Od najmłodszych lat przejawiał fascynację motoryzacją, co znalazło swoje przełożenie w...

Franciszek Głowacz

ur. 19.03.1895 r. Uście Solne, pow. Bochnia zm. 09.08.1959 r. Świdnica Miejsce pochówku: Cmentarz Parafialny w Świdnicy, Al. Brzozowa, pole 7a nr 2 Żołnierz Legionów Polskich od sierpnia 1914 roku, kiedy to został przydzielony do 10. Kompanii 2. Pułku Piechoty Legionów. W grudniu został przeniesiony do 3. Pułku Piechoty...

Władysław Morasiewicz

ur. 26.6.1896 r. Buczacz zm. 18.12.1992 r. Miejsce pochówku: Cmentarz Parafialny św. Rodziny, ul. Smętna, pole 18 rząd 28 nr 4 Żołnierz II. oraz III. Brygady Legionów Polskich. Uczestnik krwawych starć pod Nadwórną w 1914 roku, gdzie został ranny oraz w całej kampanii wołyńskiej z bitwą pod Kostiuchnówką włącznie....