Konkurs „Postacie II RP na Dolnym Śląsku”

18 października, 2021

Projekt organizowany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach programu „Niepodległa” we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu Kto może wziąć udział? Szkoły ponadpodstawowe z Dolnego Śląska oraz uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych. Każda szkoła może zgłosić tylko jedną postać! Zachęcamy do pracy zespołowej w grupach/klasach, choć...

„Białe Róże” w Świdnicy – major Mieczysław Kozar-Słobudzki w Projekcie „Ocalamy”

14 sierpnia, 2020

Dzisiaj pieśń „Rozkwitały pąki białych róż, wróć Jasieńku, z tej wojenki już, wróć ucałuj, jak za dawnych lat, dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat…” została odegrana na cmentarzu w Świdnicy przy grobie jej kompozytora. Upamiętniliśmy w ten sposób w ramach akcji „OCALAMY – OJCZYZNA SWEMU OBROŃCY” mjr. Mieczysława...

Insygnium OJCZYZNA SWEMU OBROŃCY na pomniku nagrobnym gen. Józefa Benedykta Łączyńskiego

10 sierpnia, 2020

W dwusetną rocznicę śmierci generała przy mogile spotkali się inicjatorzy projektu OCALAMY – Wojewoda Dolnośląski reprezentowany przez wicewojewodę Jarosława Kresę oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu reprezentowany przez wicedyrektor dr Katarzynę Pawlak-Weiss i naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Wojciecha Trębacza. W kameralnej uroczystości wziął udział burmistrz...

Rodziny oznaczonych w projekcie Ocalamy 22 listopada 2019

Kolejne spotkanie z rodzinami Ocalonych

28 listopada, 2019

22 listopada, w 101 rocznicę zakończenia walk o Lwów, Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, zastępca dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Katarzyna Pawlak-Weiss oraz dowódca Garnizonu Wrocław gen. bryg. Dariusz Krzywdziński uczestniczyli w uroczystości znakowania grobów kolejnych bohaterów w ramach akcji Wojewody Dolnośląskiego i Instytutu Pamięci Narodowej „Ocalamy” oraz spotkaniu...

Projekt „Ocalamy” – spotkanie z rodzinami żołnierzy Kampanii 1939 roku – 17 września 2019

17 września, 2019

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu wraz z wojewodą dolnośląskim prowadzi akcję upamiętniania i oznaczania grobów tych, którzy walczyli za Polskę – zarówno w czasie I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, jak i II wojny światowej. Wielu z bohaterów walk o niepodległość i II wojny światowej osiadło...

Uroczystość uhonorowania grobów w ramach projektu „Ocalamy” – Wrocław, 1 września 2019

1 września, 2019

1 września 2019 o godz. 12.00 na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Bujwida we Wrocławiu odbyła się uroczystość uhonorowania kolejnych grobów bohaterów polskiej niepodległości w ramach trwającego od 2017 roku projektu „Ocalamy”. Oznaczono groby podpułkownika Władysława Żabińskiego, komandora porucznika Mieczysława Wróblewskiego, podporucznika Stanisława Kiałki i kapitana Romana Paulika. Wyróżnione...

Kolejne oznaczenia w ramach projektu „Ocalamy” we Wrocławiu

14 maja, 2019

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w kolejnej uroczystości znakowania grobu bohatera specjalnym insygnium w ramach akcji Wojewody i Instytutu Pamięci Narodowej pn. „Ocalamy”. Tabliczka „Ojczyzna swemu obrońcy” od dziś znajduje się na grobie płk. Bolesława Orlińskiego – najbardziej znanego lotnika II RP. W uroczystości wzięli udział m.in. Dyrektor...

„Ocalamy”: w setną rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego

16 lutego, 2019

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, zastępca dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Katarzyna Pawlak-Weiss oraz dowódca Garnizonu Wrocław pułkownik Dariusz Krzywdziński wzięli udział w uroczystym spotkaniu z rodzinami pochowanych na Dolnym Śląsku Powstańców Wielkopolskich. W ramach akcji Wojewody Dolnośląskiego i IPN „Ocalamy” oznakowano groby Powstańców a przedstawiciele 10- ciu rodzin...

Inauguracja Projektu „Ocalamy” w Wałbrzychu

9 grudnia, 2018

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w kolejnej uroczystości znakowania grobu bohatera specjalnym insygnium w ramach akcji Wojewody i Instytutu Pamięci Narodowej pn. „Ocalamy”. Tabliczka „Ojczyzna swemu obrońcy” została zamontowana na grobie Jana Dłutka w Wałbrzychu. W wydarzeniu uczestniczyła także m.in. Katarzyna Pawlak – Weiss, zastępca dyrektora oddziału Instytutu...

„OCALAMY”: Prof. Lesław Węgrzynowski

7 grudnia, 2018

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w uroczystości związanej ze wspólną akcją Wojewody i Instytutu Pamięci Narodowej pn. „Ocalamy”. Na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu specjalny znak „Ojczyzna swemu Obrońcy” pojawił się na grobie prof. Lesława Węgrzynowskiego. Profesor Lesław Węgrzynowski był pionierem walki z gruźlicą w...