Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uczestniczył w pierwszym, uroczystym znakowaniu grobów bohaterów w ramach akcji przeprowadzanej wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu pn. „Ocalamy”. Na cmentarzu komunalnym w Kamiennej Górze zostały oznakowane trzy groby: Kapitana Wojska Polskiego Józefa Sierocińskiego – adiutanta generała Hallera, Antoniego Bila – żołnierza wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej oraz Konrada Romanowskiego – legionisty i żołnierza Wojska Polskiego.

W wydarzeniu wzięli także udział przedstawiciele Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu: zastępca dyrektora dr Katarzyna Pawlak-Weiss, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu Wojciech Trębacz oraz Sylwia Krzyżanowska.

Podczas konferencji w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze został odczytany list nadesłany przez córkę chrzestną generała Józefa Hallera, w którym przekazała słowa wdzięczności i uznania dla Wojewody Dolnośląskiego oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu za realizację projektu „Ocalamy” mającego na celu przywrócenie pamięci o bohaterach walczących o niepodległość Polski.