Projekt organizowany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach programu „Niepodległa” we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu

Kto może wziąć udział?

Szkoły ponadpodstawowe z Dolnego Śląska oraz uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych.

Każda szkoła może zgłosić tylko jedną postać! Zachęcamy do pracy zespołowej w grupach/klasach, choć może to być praca indywidualna pojedynczego ucznia.

Kogo szukamy?

Szukamy osób, które żyły i działały w czasach II Rzeczpospolitej i były związane z Waszym powiatem. Mogła w nim żyć i pracować, bądź została w nim pochowana.

Nie istotna jest profesja. Może to być uczestnik walk o niepodległość Polski, żołnierz II wojny światowej, naukowiec, nauczyciel, prawnik, lekarz, polityk, działacz społeczny, artysta, etc.

Przykładowo: w Wałbrzychu jest pochowany Konstanty Skrimunt, Minister Spraw Zagranicznych II RP.

Do kiedy zgłoszenia?

Na zgłoszenia szkół czekamy do 28 października 2021.
Termin ostateczny przesłania prac: 26 listopada 2021.

Jak się zgłosić?

Faza rejestracji jest podzielona na dwie części:

1. Na początku trzeba wysłać maila z informacją, o chęci wzięcia udziału w projekcie. Mail należy wysłać na adres ocalamy@duw.pl. W mailu powinny być zawarte informacje:

– nazwa szkoły i adres

– osoba kontaktowa do projektu wraz z numerem telefonu i emailem

– opisywana postać II RP (jeśli jest już znana)

2. Następnie kontaktujemy się z zgłoszonymi szkołami i organizujemy krótkie szkolenie wraz z Instytutem Pamięci Narodowej: jak znaleźć osobę z II RP na swoim powiecie i jak szukać o niej informacji.  Później następuje praca szkół, której efektem finalnym jest praca przybliżającą postać z Państwa powiatu. Na prace czekamy do 26 listopada.

Co po odnalezieniu postaci?

Zbierzcie jak najwięcej informacji o danym bohaterze. Znajdźcie jego rodzinę albo znajomych, poproście ich o przybliżenie tej postaci, zróbcie z nimi wywiad, poszukajcie informacji w książkach, czy w lokalnej prasie.

W kolejnym kroku przybliżcie daną postać. Forma dowolna. Może to być komiks, plakat, film, prezentacja multimedialna, nagrany występ, obraz, artykuł, słuchowisko, recytacja, napisana krótka biografia, kolaż zdjęć itp.

Ważne, aby zawsze zawierała w sobie aspekt przybliżenia historii biografii lub opisu danej postaci. Samo przedstawienie graficzne postaci to za mało! Trzeba też opisać jego życiorys.

Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniu, podczas którego dowiedzą się, gdzie i jak szukać informacji o takich postaciach. Przedstawiona zostanie w nim także idea projektu oraz główne założenia, co pozwoli odpowiednio przygotować pracę konkursową.

Nagrody

Pula nagród w projekcie wynosi 27 tys. złotych. Nagrody zostaną przekazane szkołom w formie książek/gier planszowych/komiksów itp. do przekazania bibliotece oraz do nagrodzenia uczniów biorących udział w projekcie wedle uznania dyrekcji. Nie zakładamy rywalizacji, każda ze szkół otrzyma ten sam pakiet nagród.

Co po przesłaniu zgłoszenia

Zaprezentowany biogram/postać/praca zostanie umieszczona na stronie www.ocalamy.pl w specjalnie zaprojektowanej zakładce. Ponadto planuje się zorganizowanie w przyszłym roku targów historycznych, na których szkoły będą mogły wystawić stoisko poświęcone historii swojej postaci.

Pytania prosimy kierować na adres:

ocalamy@duw.pl

71 340 64 24